در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

چهارشنبه 13 فروردین 1399
روز بعد
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  592,500 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:55

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  632,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی